דלג לתוכן עיקרי
06.31.01.01

שיא כח אדם

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שכר וכוח אדם (תחת תחום היחידה הארצית לפיקוח בסעיף משרד הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2017 תקציב שיא כח אדם לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?