דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2018 תקציב היחידה הארצית לפיקוח לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2017 עמד על ₪1,523
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2018.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?