דלג לתוכן עיקרי
06.30.04.03

רזרבה להתייקרות העברות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית רזרבות (תחת תחום מינהל התכנון בסעיף משרד הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2014 תקציב רזרבה להתייקרות העברות הוא ₪140,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-רזרבה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?