דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2013 תקציב השתתפות בממשל זמין לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪7,490,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?