דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

בדואים צפון-מבני דת ובתי עלמין בהתאם להחלטות ממשלה

06.22.01.35

4,678,000
בשנת 2023 תקציב בדואים צפון-מבני דת ובתי עלמין בהתאם להחלטות ממשלה הוא ₪1,378,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,678,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?