דלג לתוכן עיקרי
06.22.01.04

חודשי עבודה ארעית - אנשי דת מוסלמים

תקציב מאושר: 22,245,000
תקנה תקציבית בתכנית שירותי דת שוטפים (תחת תחום שירותי דת לעדות לא בסעיף משרד הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2018 תקציב חודשי עבודה ארעית - אנשי דת מוסלמים הוא ₪23,239,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪22,245,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2017 עמד על ₪22,780,940
תחת סעיף זה מוקצים 1,848 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2018.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)