דלג לתוכן עיקרי
06.22.01

עדות לא יהודיות

תקציב מאושר: 88,988,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום עדות לא יהודיות בסעיף משרד הפנים.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב עדות לא יהודיות הוא ₪88,988,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪58,449,000 (65.68%)
  • תמיכות והעברות: ₪30,539,000 (34.32%)
תחת סעיף זה מוקצים 377 תקני כח אדם

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?