דלג לתוכן עיקרי
06.21.02.03

תשלום לחברי ועדת קלפי בבחירות מוניציפאליות

תקציב מאושר: 43,000
תקנה תקציבית בתכנית מימון מפלגות רשויות (תחת תחום הבחירות ברשויות בסעיף משרד הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תקציב תשלום לחברי ועדת קלפי בבחירות מוניציפאליות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪43,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪295,693
תקציב זה פעיל בין השנים: 2018 - 2022.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)