דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שכר עובדי בחירות

06.21.01.04

150,331,000
בשנת 2024 תקציב שכר עובדי בחירות הוא ₪150,331,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?