דלג לתוכן עיקרי
06.21.01.04

הוצאות לתשלום שכר כולל מזכירי קלפי

תקציב מאושר: 36,511,000
תקנה תקציבית בתכנית בחירות מוניציפליות (תחת תחום הבחירות ברשויות בסעיף משרד הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2023 תקציב הוצאות לתשלום שכר כולל מזכירי קלפי הוא ₪36,511,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪270,943
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2023.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)