דלג לתוכן עיקרי
06.21.01

בחירות

תקציב מאושר: 164,390,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום בחירות בסעיף משרד הפנים.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב בחירות הוא ₪164,390,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪61,223,000 (37.24%)
  • תמיכות והעברות: ₪86,946,000 (52.89%)
  • רכש וקניות: ₪16,221,000 (9.87%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪33,962,663
תחת סעיף זה מוקצים 5 תקני כח אדם , ובנוסף 31 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?