דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב בחירות הוא ₪822,160,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪400,000,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪1,418,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪153,413,000 (18.66%)
  • תמיכות והעברות: ₪432,946,000 (52.66%)
  • רכש וקניות: ₪235,801,000 (28.68%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪33,962,663
תחת סעיף זה מוקצים 5 תקני כח אדם , ובנוסף 247 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?