דלג לתוכן עיקרי
06.21.01

הפיקוח הארצי על

תקציב מאושר: 82,422,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום הבחירות ברשויות בסעיף משרד הפנים.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2019 תקציב הפיקוח הארצי על הוא ₪38,462,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪82,422,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪32,492,000 (39.42%)
  • רכש וקניות: ₪49,705,000 (60.31%)

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪72,259,092
תחת סעיף זה מוקצים 7 תקני כח אדם , ובנוסף 31 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2019.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?