דלג לתוכן עיקרי
06.20.01.42

מינהל שלטון מקומי - פעולות ניהוליות, ייעוץ וחוקי עזר

תקציב מאושר: 1,911,000
תקנה תקציבית בתכנית מטה ופעולות המשרד (תחת תחום מטה ופעולות המשרד בסעיף משרד הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2023 תקציב מינהל שלטון מקומי - פעולות ניהוליות, ייעוץ וחוקי עזר הוא ₪1,911,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪1,371,968
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2023.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)