דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב מטה ופעולות המשרד הוא ₪192,831,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪2,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪119,538,000 (61.99%)
  • רכש וקניות: ₪60,046,000 (31.14%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪186,108,094
תחת סעיף זה מוקצים 328.5 תקני כח אדם , ובנוסף 35 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?