דלג לתוכן עיקרי
06.20

מטה ופעולות המשרד

תקציב מאושר: 184,133,000
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף משרד הפנים.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2024 תקציב מטה ופעולות המשרד הוא ₪184,133,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪103,000,000 (55.94%)
  • רכש וקניות: ₪67,886,000 (36.87%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪186,108,094
תחת סעיף זה מוקצים 345 תקני כח אדם , ובנוסף 35 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?