דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2016 תקציב הנהלת המשרד הוא ₪120,413,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪225,093,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪1,279,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪226,372,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,400,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪2,750,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪68,731,000 (30.36%)
  • תמיכות והעברות: ₪739,000 (0.33%)
  • רכש וקניות: ₪140,438,000 (62.04%)

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪143,691,958
תחת סעיף זה מוקצים 209 תקני כח אדם , ובנוסף 636 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2016.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?