דלג לתוכן עיקרי
06.15.03.20

תמיכה במבני דת לפי 3 א', כולל הסכם קואליציוני משנת 2006

תקציב מאושר: 1,714,000
תקנה תקציבית בתכנית מבני דת לא יהודיים (תחת תחום תפעול שירותי דת בסעיף משרד הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב תמיכה במבני דת לפי 3 א', כולל הסכם קואליציוני משנת 2006 הוא ₪1,282,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,714,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תמיכות לפי סעיף 3א.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪1,637,265
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)