דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות רשויות מקומיות לצורך טיפול במקומות קדושים למוסלמים

06.15.01.12

-2,000,000
בשנת 2005 תקציב השתתפות רשויות מקומיות לצורך טיפול במקומות קדושים למוסלמים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-2,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?