דלג לתוכן עיקרי
06.15.01.01

שכ"א

תקציב מאושר: 989,000
תקנה תקציבית בתכנית שירותי דת לעדות לא (תחת תחום תפעול שירותי דת בסעיף משרד הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב שכ"א הוא ₪916,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪989,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪1,061,873
תחת סעיף זה מוקצים 7 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)