דלג לתוכן עיקרי
06.11.04.50

רזרבה להתייקרויות שכר

תקציב מאושר: 10,000
תקנה תקציבית בתכנית כח אדם ופעולות (תחת תחום מינהל המים בסעיף משרד הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב רזרבה להתייקרויות שכר הוא ₪10,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)