דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2004 תקציב יחידת רשם העמותות הוא ₪2,395,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪12,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪882,948
תחת סעיף זה מוקצים 10 תקני כח אדם , ובנוסף 264 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2004.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?