דלג לתוכן עיקרי
06.06.06.08

עמותות הכנסות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מערכת ניהול עמותות (תחת תחום שירותי חירום ותפקידים בסעיף משרד הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב עמותות הכנסות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?