דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2002 תקציב מערכת ניהול עמותות הוא ₪1,850,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪7,166,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪10,146,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪2,105,000 (29.37%)
  • רכש וקניות: ₪5,061,000 (70.63%)

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪4,162,021
תחת סעיף זה מוקצים 10 תקני כח אדם , ובנוסף 72 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2002.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?