דלג לתוכן עיקרי
06.06.01.09

חודשי עבודה- מפעלים בטחוניים

תקציב מאושר: 125,000
תקנה תקציבית בתכנית שירותים מרכזיים (תחת תחום שירותי חירום ותפקידים בסעיף משרד הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב חודשי עבודה- מפעלים בטחוניים הוא ₪332,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪125,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪178,505
תחת סעיף זה מוקצים 12 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)