דלג לתוכן עיקרי
06.05.14.01

רזרבה להתייקרויות שכר

תקציב מאושר: 1,350,000
תקנה תקציבית בתכנית רזרבות (תחת תחום תכנון פיזי בסעיף משרד הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב רזרבה להתייקרויות שכר הוא ₪1,350,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)