דלג לתוכן עיקרי
06.05.11.08

הכנסות ממ"י למימון תוכניות מתאר במגזרי המיעוטים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית קידום תוכניות במגזרי (תחת תחום תכנון פיזי בסעיף משרד הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב הכנסות ממ"י למימון תוכניות מתאר במגזרי המיעוטים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?