דלג לתוכן עיקרי
06.05.10.15

שירותים הנדסיים למינהל התכנון

תקציב מאושר: 2,053,000
תקנה תקציבית בתכנית שירותי תכנון (תחת תחום תכנון פיזי בסעיף משרד הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב שירותים הנדסיים למינהל התכנון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,053,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪622,651
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)