דלג לתוכן עיקרי
06.05.10.09

הכנסות מהיטל השבחה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שירותי תכנון במחוזות (תחת תחום תכנון פיזי בסעיף משרד הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב הכנסות מהיטל השבחה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?