דלג לתוכן עיקרי
06.05.06.09

הדרכות בנייה ירוקה

תקציב מאושר: 500,000
תקנה תקציבית בתכנית קידום איכות הבניה (תחת תחום תכנון פיזי בסעיף משרד הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2011 תקציב הדרכות בנייה ירוקה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪500,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?