דלג לתוכן עיקרי
06.05.06.07

קוד הבניה

תקציב מאושר: 286,000
תקנה תקציבית בתכנית קידום איכות הבניה (תחת תחום תכנון פיזי בסעיף משרד הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב קוד הבניה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪286,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪554,610
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2008.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)