דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות מגורמים למימון תכניות מתאר מקומיות

06.05.04.72

-
בשנת 1999 תקציב הכנסות מגורמים למימון תכניות מתאר מקומיות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 1998 עמד על ₪-306,831
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1999.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)