דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מחוז חיפה - הכנסות מגורמי חוץ (ממ"י)

06.05.04.66

-
בשנת 2007 תקציב מחוז חיפה - הכנסות מגורמי חוץ (ממ"י) לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪-379,930
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)