דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מחוז דרום -הכנסות מגורמי חוץ (ממ"י) למימון תוכניות מיתאר

06.05.04.32

-
בשנת 2007 תקציב מחוז דרום -הכנסות מגורמי חוץ (ממ"י) למימון תוכניות מיתאר לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪-627,035
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)