דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תוכניות מיתאר - הכנסות מגורמי חוץ

06.05.04.20

-
בשנת 2011 תקציב תוכניות מיתאר - הכנסות מגורמי חוץ לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2010 עמד על ₪-11,293,919
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2011.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)