דלג לתוכן עיקרי
06.05.01.37

שינוי מבני בשירות התכנוני

תקציב מאושר: 328,000
תקנה תקציבית בתכנית שירותים מרכזיים לתיכנון (תחת תחום תכנון פיזי בסעיף משרד הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב שינוי מבני בשירות התכנוני לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪328,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2010 עמד על ₪96,759
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)