דלג לתוכן עיקרי
06.05.01.13

חוק תכנון ובנייה חדש

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שירותים מרכזיים במינהל (תחת תחום תכנון פיזי בסעיף משרד הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב חוק תכנון ובנייה חדש הוא ₪60,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)