דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2012 תקציב תכנון פיזי הוא ₪120,538,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪197,800,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪4,325,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪202,125,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪6,900,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪160,418,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪48,819,000 (24.15%)
  • תמיכות והעברות: ₪13,225,000 (6.54%)
  • רכש וקניות: ₪132,966,000 (65.78%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪97,644,048
תחת סעיף זה מוקצים 115 תקני כח אדם , ובנוסף 1,539 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?