דלג לתוכן עיקרי
06.04.09.12

רכישת כח אדם לטיוב נתונים

תקציב מאושר: 104,000
תקנה תקציבית בתכנית יחידה לטיפול בעובדים (תחת תחום מנהל האוכלוסין בסעיף משרד הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב רכישת כח אדם לטיוב נתונים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪104,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2000 עמד על ₪241,873
תקציב זה פעיל בין השנים: 2000 - 2001.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)