דלג לתוכן עיקרי
06.04.09.04

הכנסות מפעולות גירוש

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית יחידה לטיפול בעובדים (תחת תחום מנהל האוכלוסין בסעיף משרד הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב הכנסות מפעולות גירוש לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?