דלג לתוכן עיקרי
06.04.04.11

עובדים ארעיים - מנ"א

תקציב מאושר: 7,783,000
תקנה תקציבית בתכנית לשכות למנהל אוכלוסין (תחת תחום מנהל האוכלוסין בסעיף משרד הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב עובדים ארעיים - מנ"א הוא ₪5,200,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪7,783,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪180,318
תחת סעיף זה מוקצים 772 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)