דלג לתוכן עיקרי
06.04.04.03

לשכות - תפעול

תקציב מאושר: 1,510,000
תקנה תקציבית בתכנית לשכות למנהל אוכלוסין (תחת תחום מנהל האוכלוסין בסעיף משרד הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב לשכות - תפעול הוא ₪120,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,510,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪39,154
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2002.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)