דלג לתוכן עיקרי
06.04.02

מחשוב מרשם האוכלוסין

תקציב מאושר: 17,734,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום מנהל האוכלוסין בסעיף משרד הפנים.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2008 תקציב מחשוב מרשם האוכלוסין הוא ₪10,593,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪17,734,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪16,141,000 (91.02%)

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪11,639,488
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2008.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?