דלג לתוכן עיקרי
06.04.01.21

וועדות במינהל אוכלוסין

תקציב מאושר: 470,000
תקנה תקציבית בתכנית שירותים מרכזיים באגף (תחת תחום מנהל האוכלוסין בסעיף משרד הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב וועדות במינהל אוכלוסין לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪470,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?