דלג לתוכן עיקרי
06.04.01.12

עובדים ארעיים - מרכז מידע

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שירותים מרכזיים באגף (תחת תחום מנהל האוכלוסין בסעיף משרד הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב עובדים ארעיים - מרכז מידע הוא ₪720,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪426,386
תחת סעיף זה מוקצים 90 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)