דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2009 תקציב שירותים מרכזיים באגף לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2008 עמד על ₪100,804,159
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2009.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?