דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות האופוטרופוס בתמיכות לרשויות מקומיות

06.03.01.28

1,509,000
בשנת 2012 תקציב השתתפות האופוטרופוס בתמיכות לרשויות מקומיות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,509,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2010 עמד על ₪104,477
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)