דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2012 תקציב שלטון מקומי הוא ₪9,421,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪20,227,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪1,245,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪21,472,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪10,580,000 (49.27%)
  • תמיכות והעברות: ₪1,509,000 (7.03%)
  • רכש וקניות: ₪9,383,000 (43.7%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪14,020,047
תחת סעיף זה מוקצים 60.5 תקני כח אדם , ובנוסף 292 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?