דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2003 תקציב השלמת מימון למפלגות - בחירות לרשויות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?