דלג לתוכן עיקרי
06.02.04.14

הכנסות מערבון נבחרים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית הוצאות הבחירות לרשויות (תחת תחום פקוח ארצי על הבחירות בסעיף משרד הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב הכנסות מערבון נבחרים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?