דלג לתוכן עיקרי
06.02.04.13

תשלום חוב שכר עובדי קלפי בבחירות 1998

תקציב מאושר: 4,150,000
תקנה תקציבית בתכנית הוצאות הבחירות לרשויות (תחת תחום פקוח ארצי על הבחירות בסעיף משרד הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב תשלום חוב שכר עובדי קלפי בבחירות 1998 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,150,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?